vrijdag 18 juni 2021

De GGD was niet voorbereid op de Covid-19 pandemie

Begin 2021 ging in Nederland de Covid-19 vaccinatiecampagne van start. De GGDs werkten toen met tijdelijke arbeidskrachten die massa's persoonsgegevens konden kopiëren en mee naar huis nemen. Dat had tot gevolg dat velen de overheid geen persoonlijke, medische data meer toevertrouwen.

Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard

Wat een afgang

Het is niet dat de GGD (alle GGDs samen) geen tijd had om iets degelijks op te zetten. Bij het begin van de pandemie (begin 2020) was al duidelijk dat er waarschijnlijk vaccins zouden komen en dus een grote vaccinatiecampagne. Maar een heel jaar was voor de GGD niet vol­doen­de om hiervoor iets fatsoenlijks op te tuigen.
Maar eigenlijk hadden ze zulke software en databases natuurlijk al veel eerder kunnen (laten) maken. Medici roepen al een eeuw (sinds de uitbraak van de Spaanse griep) dat we voorbereid moeten zijn op de volgende pandemie. Met die kennis moet je als GGD voorbereid zijn voor de volgende grote vaccinatiecampagne.

Hoe voorkomen we herhaling

De GGD was totaal niet voorbereid en hoe dat kon gebeuren moeten we (als deze pandemie voorbij is) grondig uitzoeken en vervolgens zorgen dat we bij de volgende pandemie de software en databases wèl in orde hebben.

Helaas heeft de overheid heeft een erg kort geheugen. De enige manier om herhaling te voorkomen is in een wet vast te leggen dat de GGD software en databases voor de administratie van vaccinatiecampagnes klaar moet hebben liggen. Dat kost geld en dat mag niet bij de eerstvolgende bezuinigingsoperatie eenvoudig geschrapt kunnen worden. Die software zal af en toe aan de nieuwste inzichten aangepast moeten worden. Software onderhouden is een doorlopende taak.

We moeten zorgen dat bij een volgende pandemie de software en databases af zijn.

maandag 15 maart 2021

Vaccinatiepaspoorten

Nu we geleidelijk ingeënt beginnen te raken tegen COVID-19 is er ook sprake van een elektronisch of papieren Corona-paspoort op grond waarvan mensen toegang tot bepaalde ruimtes zullen krijgen. Sommige mensen vinden dit totaal ongepast en in strijd met de (grond-)wet, apartheid, nazi-praktijken, tweestromensamenleving, enz.

Grenzen aan vrijheden

Onze rechten van vrije meningsuiting en vrije verplaatsing zijn niet absoluut. Er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting (smaad is in Nederland verboden en strafbaar, net als verheerlijking van geweld). Zo moeten er ook grenzen zijn aan de vrijheid om anderen bloot te stellen aan risico van besmetting met een gevaarlijke ziekte.

Het is aan de regering om die grenzen te bepalen en in wetten vast te leggen. Het is niet makkelijk om een acceptabel compromis te vinden tussen het recht van vrije ver­plaat­sing en het belang van de volksgezondheid.

Dat minister De Jonge beweert dat een coronapaspoort niet leidt tot een twee­stromen­samen­leving is natuurlijk onzin. Zulke beweringen doen zijn geloofwaardigheid geen goed. Mensen die weigeren zich te laten vaccineren zullen nog met beperkingen moeten leven. Zonder recente negatieve test mogen zij bijvoorbeeld niet naar een festival omdat ze dan de gezondheid van anderen in gevaar kunnen brengen. Sommige landen kom je zonder vaccinaties ook niet in.

Vaccinatiepaspoort

Een vaccinatiepaspoort is een middel dat aangeeft dat de drager (zeer waarschijnlijk) geen bron van besmetting is. Bescherming door vaccinatie is niet 100%. Resultaten van een Coronatest zijn ook niet 100% zeker en genezing na eerdere infectie geeft zeker geen 100% garantie. Het blijft dus statistiek. Maar dat is geen reden om te doen of het allemaal geen betekenis heeft.

Met een elektronisch bewijs is het mogelijk te bewijzen dat je (zeer waarschijnlijk) geen bron van besmetting bent, zonder te onthullen hoe dat komt. Het is zelfs mogelijk om (na uitgifte) de geldigheidsduur aan te passen als het wetenschappelijk inzicht over de werkingsduur van een vaccin verandert.

Om zo'n elektronisch bewijs te verifiëren is een computer nodig. Het verifiëren van zo'n bewijs gaat door het uitwisselen van enkele QR codes, of met NFC. Het aardige van zo'n bewijs is dat verifiërende partij tegelijk aan de bezoeker bewijst op welke grond het bewijs van niet besmettelijk zijn wordt gevraagd. Hiermee wordt voorkomen dat iedereen straks iedereen kan gaan controleren.

Ik weet dat diverse bedrijven een systeem voor elektronische vaccinatiebewijzen op de plank hebben liggen. Helaas weigeren de betrokken ministeries daarnaar te kijken. Kennelijk willen ze ook dat wiel opnieuw uitvinden. Ik hoop dat die ministeries tijdig tot inkeer komen, want anders gaat dit niet tijdig lukken.

Zo'n elektronisch bewijs zal altijd samen met een ID getoond moeten worden en daarbij blijft het probleem dat de meeste mensen de echtheid van een ID niet goed kunnen controleren en zullen de meeste mensen het niet altijd opmerken als iemand een ID toont van iemand die sprekend op ze lijkt. Beveiliging is nooit absoluut. Maar het tonen van een ID van een ander is natuurlijk wel strafbaar.

zaterdag 3 oktober 2020

Verplichte vaccinaties voor zorgpersoneel

Veel mensen denken dat influenza (griep) een onschuldige ziekte is. Maar dat is niet terecht. Er sterven in Nederland duizenden mensen per jaar aan (complicaties na) influenza. Veel meer dan door verkeersongelukken en dat vinden we wel een probleem.

Veel zorgpersoneel laat zich niet inenten tegen veel voorkomende ziektes zoals influ­en­za. Terwijl juist zij in aanraking komen met patiënten voor wie zo'n infectie fataal kan zijn. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een rapport laten schrijven waarin de mogelijkheden om hier verandering in aan te brengen worden onderzocht: Verplichting griepvaccinatie bij zorgwerkers wenselijk en mogelijk? Een probleem is dat het in de EU juridisch niet mogelijk is zorgpersoneel middels een arbeidsovereenkomst te dwingen zich te laten vaccineren, tenzij die mogelijkheid in nationale wetgeving is vastgelegd. Nederland heeft momenteel niet zulke wetgeving.

Hoe kan het dat zorgpersoneel zich weinig gelegen laat aan de veiligheid van hun patiënten?

Die vraag wordt in het eerdergenoemde rapport niet direct gesteld en ook niet echt beantwoord. Het lijkt mij een evidente schending van de eed van Hyppocrates die alle medici hebben afgelegd. De Nederlandse artseneed van de KNMG en VSNU is hiervan afgeleid en die eed laat geen twijfel dat het belang van de patiënt voorop staat. Maar veel zorgpersoneel stelt het belang van de patiënten duidelijk niet voorop als het gaat om infectiegevaar dat eenvoudig te verminderen is.

Een argument dat zorgpersoneel gebruikt om zich niet te laten vaccineren tegen influ­en­za is dat de patiënten net zo goed door andere patiënten en bezoekers besmet kunnen worden. Dat is wel een vreselijk zwak argument. Een patiënt heeft meestal geen echte keuze voor wat betreft zijn of haar zorgpersoneel, maar zou bezoekers en andere patiën­ten wel op redelijke (veilige) afstand kunnen houden. Zorgpersoneel wil ook geen mar­kering op hun personeelsbadge waaraan te zien is of ze gevaccineerd zijn, en ook geen plicht om mondkapjes te dragen als ze ongevaccineerd in de buurt van patiënten komen. Kennelijk hebben ze geen zin in lastige discussies met patiënten die daar wat van vinden.

Ik kan het niet begrijpen. Waarom brengen mensen met een (para-)medische opleiding de veiligheid van hun patiënten willens en wetens in vermijdbaar gevaar? Een zorg­in­stel­ling zou zulke mensen moeten weren, of in elk geval uit de buurt van kwetsbare patiën­ten moeten houden, maar zonder wetgeving mag dat in Nederland niet.

Moet er dan toch wetgeving komen?

Ik denk het wel. Zonder enige dwang vertikt men het kennelijk om eenvoudige keuzes te maken. In Canadese deelstaat British Columbia ging, na invoering van een dergelijke wet, de vaccinatiegraad van het zieken­huis­per­so­neel van 40% naar 95%.

Tot die tijd stel ik voor dat we zorgpersoneel dat zich wèl heeft laten vaccineren een badge, of button geven waarop staat dat ze zich wèl tegen influenza hebben laten vaccineren. Dat zal de discussies wel aanwakkeren...

COVID-19 vaccinaties?

Op dit moment is er nog geen goedgekeurd vaccin tegen COVID-19. Het ziet er naar uit dat er binnenkort diverse vaccins beschikbaar komen. Maar die vaccins zullen - zeker in het begin - minder vertrouwd worden dan de huidige in­flu­en­za vaccins. Ik denk niet dat we iemand kunnen dwingen om zich te laten vaccineren met een vaccin waar nog weinig ervaring mee is en met onbekende lange termijn effecten.

Hoeveel ervaring is daarvoor nodig? Ik denk vijf tot tien jaar. Dat is best lang. Gedurende die tijd zal voor on­ge­vacci­neerd zorg­per­so­neel een mondkapjesplicht nodig zijn.

zondag 5 april 2020

Corona spuwers en hoesters verplicht testen?

Er zijn helaas mensen die zich verachtelijk smerig gedragen door anderen te bespuwen of expres in hun richting te hoesten. De COVID-19 crisis geeft deze vuilspuiters nog wat engere munitie en dat gebruiken ze. Mijn medeleven gaat uit naar hun slachtoffers; politie­mensen, winkelpersoneel, buschauffeurs en al die anderen die mishandeld worden terwijl ze gewoon hun werk doen en ons leven veiliger maken. Nu wil justitie de daders een verplichte COVID-19 test laten ondergaan.

Dat is de omgekeerde wereld

Er is - op dit moment - onvoldoende capaciteit om alle mensen waarvoor dat zinnig is te testen. Met deze regeling zou je dus voorrang op een COVID-19 test kunnen krijgen door iemand te mishandelen en te bedreigen met zwaar letsel. Dat zou ten koste gaan van de mensen waarvoor zo'n test harder nodig is. Zo vergroot de door justitie beoogde regeling de problemen van de COVID-19 crisis.

De meeste daders weten niet of ze COVID-19 hebben. De straffen voor deze daders zouden niet afhankelijk moeten zijn van iets wat ze niet wisten. Het heeft ook geen invloed op de dreiging die de slachtoffers voelen op het moment van de mis­han­deling en vernedering. De daders kunnen prima veroordeeld worden op grond van de mis­han­deling en de dreiging die uitgaat van hun daad. Voor de slachtoffers zou de uitslag van zo'n test wel nuttig kunnen zijn. Maar het hoeft geen invloed op de strafmaat te hebben.

Als een dader op het moment van de mishandeling wist dat hij/zij met COVID-19 geïnfecteerd was, dan zijn extra zware straffen gepast.

Hebben we nieuwe wetgeving nodig?

Er is al iemand (middels snelrecht) veroordeeld tot 6 maanden cel. Dat is niet gering. Als de huidige wetgeving het niet mogelijk maakt voor de slachtoffers om een test van de dader te vorderen, dan zou daar wel iets aan gedaan mogen worden.

dinsdag 22 oktober 2019

Slimme elektriciteitstarieven

Het grootste probleem van leveranciers van elektrische energie is dat ze exact de juiste hoeveelheid moeten leveren op het moment dat de klanten erom vragen. Deze leveranciers kunnen niet zeggen "dat hebben we even niet in voorraad, kom over een uur terug; dan hebben we weer nieuwe", en "mag het een paar kWatt meer zijn?" kan ook niet. Elektrische energie opslaan is lastig. Mede door nieuwe, lastig te voorspellen, bronnen van elektrische energie (windturbines en zonnepanelen) worden deze problemen steeds groter.

Hoe breng je vraag en aanbod exact in evenwicht?

Dat gebeurt nu op verschillende manieren voor verschillende tijdschalen:
TijdschaalMechanismeBeperkingen, nadelen
SecondenVliegwielwerking van de generatoren en schommelingen van de geleverde spanningMaximaal toegestane frequentie- en spannings­variatie is enkele procenten
MinutenReservecapaciteit stand-by houden, snel in- en uitschakelbare generatoren (bijvoorbeeld gasturbines)Standby stoom­ge­ne­ra­to­ren ge­brui­ken veel energie; gas­turbines zijn erg duur in gebruik
UrenMet de tijd variërende tarieven om af­ne­mers aan te moedigen minder energie te gebruiken in de piekuren en meer in de dalurenHet huidige tariefsysteem (voor huishoudens) is erg star

Het tariefsysteem voor huishoudens is dom en star

In Nederland geldt voor huishoudens een piektarief en een daltarief. (Sommige huis­hou­dens hebben zelfs maar één tarief; dat is dan het piektarief, maar ze betalen wel wat minder vastrecht.) De tijdstippen waarop het ene of het andere tarief geldt liggen maanden (soms wel een jaar) tevoren vast. Dat is lekker simpel, maar met zulke tarieven kunnen particuliere huishoudens niet helpen bij het stabiel houden van het elek­tri­ci­teits­net. Onze huidige slimme meters zijn helemaal niet slim. Het enige voordeel dat ze hebben (boven domme meters) is dat ze op afstand uitgelezen kunnen worden en af­zonderlijke tellerstanden bijhouden voor (met zonne­panelen opgewekte) terug­ge­le­ver­de energie.

Slimme huishoudelijke apparaten

Het is niet voor alle huishoudelijke apparatuur zinnig deze zo slim te maken dat ze hun energieverbruik gecoördineerd met het elektriciteitsbedrijf kunnen uitstellen. Fornuizen, waterkokers, koffiezetters, computers, TVs, verlichting, enz., komen eigenlijk niet in aan­merking, want op het moment dat we die zaken willen gebruiken, willen we meestal zo snel mogelijk resultaat. Maar voor (vaat-)wasmachines geldt dat niet. Meestal kunnen we wel een half uurtje extra wachten op het resultaat zonder dat dit een probleem is. Ook het opladen van elektrische auto's en fietsen mag (meestal) wel een uurtje later gereed zijn. Uiteraard moeten die apparaten een instelling hebben voor het geval de eigenaar haast heeft (en dan toch zo snel mogelijk werken).

Maar huishoudelijke apparaten kunnen alleen meewerken als ze continu op de hoogte zijn van de toestand van het elektriciteitsnetwerk (en natuurlijk moet het tarief mee variëren zodat er ook een financiële aanmoediging is). Er zal dus een communicatie-pad nodig zijn van de leverancier van elektrische energie naar die apparaten. Op dit moment is daar geen voorziening voor. Maar die is zeker wel te maken. Bijvoorbeeld een data signaal via de kabels van het lichtnet, GSM broadcast, Internet, enz..

Een echt grote klapper is te maken met de oplaadinrichting van elektrische auto's. Dat gaat om best veel energie en een slimme inrichting zou op piekmomenten energie kunnen terugleveren. Zo'n oplaad­inrichting moet je kunnen vertellen dat de accu's van de auto ontladen mogen worden (tot bijvoorbeeld tot 50%). Dan kan die oplaad­inrichting tijdens uren dat elektrische energie duur is gaan terugverkopen en tijdens uren dat het goedkoop is weer opladen. Zo verdient je oplaadinrichting (in samenwerking met je elektrische auto) geld voor je op uren dat je er toch niet mee rijdt. Doordat er altijd een (door jou ingestelde) minimum hoeveelheid energie in de auto accu's zit hoef je niet bang te zijn dat je stil komt te staan tijdens een onverwacht ritje naar de supermarkt of het ziekenhuis. Uiteraard moeten zowel je elektrische auto als de oplaadinrichting hiervoor geschikt zijn.

Wat hebben we nodig voor zo'n slim elektriciteitsnetwerk?

 • Een slim elektriciteitsnetwerk waarin de tarieven voor huishoudens af­han­ke­lijk van de actuele vraag- en aanbodsituatie variëren.
 • Huishoudelijke apparaten en auto-opladers die hun verbruik kunnen aan­pas­sen om in te spelen op het variërende tarief.
 • Een (inter-)nationale afspraak over de wijze waarop het elektriciteitsbedrijf de actuële tarieven communiceert.
 • Elektriciteitsmeters die verbruikte en teruggeleverde energie registreren in meer dan twee tarieven.

dinsdag 24 september 2019

Straling van 5G

Een berichtje van Radio West van 9 september 2019: Honderden mensen betogen tegen 5G-internet in Den Haag. Zodra het over onzichtbare dingen gaat worden we bang en proberen we elkaar nog banger maken met beweringen dat het kanker veroorzaakt, onvruchtbaarheid, enz.. Het meest verontrustende voorbeeld van dit soort on­zin­ver­sprei­ders vormen de anti-vaxxers. Die vormen echt een gevaar voor de samenleving.

Van elektrotechniek weet ik wel wat af; daar heb ik voor geleerd. Helaas gaan die pro­testerenden dit vast niet tot zich nemen (net zo min als de anti-vaxxers). Dit blogje is meer voor mensen die hun mening (willen) vormen op basis van feiten en weten­schap­pelijk verantwoorde informatie. Zo heb ik toch hoop dat dit bericht de verdere ver­sprei­ding van mis-informatie over 5G een beetje beperkt.

Wat is 5G?

Het 5G systeem is de behoogde opvolger van zowel onze 3G en 4G telefonie, mobiele data en ook onze (A)DSL en kabel-Internet voorzieningen. De capaciteit van 5G is zo enorm groot dat het in stedelijke gebieden die andere systemen volkomen uit de markt gaat drukken. Het 5G gebeuren vergt wel een veel dichter netwerk van zenders dan 4G en 3G. Je zou denken dat dit resulteert in meer en sterkere straling, maar het om­ge­keer­de is het geval. Door een grotere dichtheid van het netwerk van vaste zenders is juist minder energie nodig dan voor 4G en oudere technieken.

Is de straling van een radiozender gevaarlijk?

Als je heel dichtbij een sterke zender komt kan het gevaarlijk worden. Niet doordat de straling direct je eiwit-moleculen of je DNA stuk maakt, maar doordat de absorbtie van de straling in je weefsel zorgt voor opwarming van dat weefsel. Stijgt de temperatuur van dat weefsel daardoor tot boven de 43 °C, dan kunnen eiwitten en DNA beschadigd raken. Dit is precies dezelfde manier waarop een magnetron-oven met een 800 W zender je voedsel opwarmt en veilig maakt. Komt de temperatuur overal in het voedsel voldoende lang boven de 60 °C, dan gaan schadelijke bacteriën dood doordat hun eiwitten en DNA onherstelbaar beschadigd raakt.

Welke straling is dan wel gevaarlijk?

Ioniserende straling, zoals röntenstraling en gammastraling is gevaarlijk. Zelfs hoe­veel­heden ioniserende straling die geen noemens­waar­di­ge opwarming ver­oor­zaken kunnen genetisch materiaal be­scha­digen. De fotonen (lichtdeeltjes, lichtquanta) van ioniserende straling hebben voldoende energie om de binding tussen een atoom en een bijbehorend electron te verbreken. Zodoende onstaan ionen (geladen deeltjes). Daarom heet dat proces ioniseren en de straling die dit kan veroorzaken heet ioniserende straling.

Wat minder schadelijk is ultra-violette straling. De fotonen in deze straling hebben vol­doende energie om de binding tussen atomen in sommige moleculen te verbreken. Op die manier kunnen eiwitten en DNA beschadigd raken. Bij beperkte hoeveelheden is het zelf-reparerend vermogen van je lichaam voldoende om deze schade te herstellen. Bij grote hoeveelheden kan de huid verbranden en kan huidkanker ontstaan. In geringe hoeveelheden veroorzaakt ultra-violette straling productie van vitamine D in de huid en dat is juist nuttig. Ultra-violette straling veroorzaakt ook de verkleuring van foto's, meu­bels, gordijnen en kleding door beschadiging van de moleculen van de kleur­pig­men­ten.

De fotonen van radiostraling voor telecommunicatie zitten aan de andere (ver infra-rode) kant van het zichtbare licht en hebben lang niet voldoende energie om verbindingen in moleculen te verbreken. Alleen als weefsels door opwarming te warm worden kan er door radio­zen­ders schade ontstaan.

Welke radiozender zorgt voor de meeste opwarming?

De meeste energie van radiozenders waar een normaal mens mee te maken heeft komt van de zender in een GSM telefoon wanneer je die tegen je oor houdt. Het maximale vermogen van die zender is ongeveer 2 W. (Onder meer normale omstandigheden is het uitgestraalde vermogen veel minder dan 1 W.) Maximaal de helft van die energie kan in je hoofd terecht komen (de rest straalt van je hoofd af; naar je omgeving). De energie die in je hoofd terecht komt is dus maximaal 1 W. De indringdiepte van dit soort straling is een paar cm. Er is dus een gebiedje van een deciliter of zo waarin die (maximaal 1 W) energie wordt afgegeven. Als al die warmte daarin zou blijven zitten warmt dat gebiedje op met ongeveer 0.15 °C / minuut.

Door de doorbloeding van je hoofd en hoofdhuid wordt die warmte met het grootste gemak afgevoerd. Het betreft immers veel minder energie dan de warmtestraling die je ontvangt als je in de felle zon staat. Die (door de zonnestraling) afgegeven energie is maximaal 1000 W / m2. Dat is per vierkante decimeter 10 maal zoveel als de energie van de zender in je telefoon en het is niet beperkt tot het gebiedje rond je oor. Langdurig in de felle zon staan kan zeker leiden tot oververhitting en dat is wel gevaarlijk.

Wanneer zendt je telefoon de maximale energie uit?

Dat is tijdens een gesprek wanneer de telefoon in verbinding staat met een zender die op de rand van het bereik staat (35 km in de openlucht, maar veel minder als je je in een kelder o.i.d. bevindt). In stedelijke gebieden zal het maximale zendvermogen bijna nooit nodig zijn. Je telefoon zendt altijd net genoeg energie om een goed signaal bij de vaste zender / ontvanger te krijgen.

In gebieden met 5G (mits je telefoon daarvoor geschikt is) zal je telefoon minder energie hoeven uit te zenden. Die mensen die tegen G5 protesteren zouden er goed aan doen zich met iets nuttigs bezig te houden. Invoer van G5 leidt tot minder radiostraling. Wie toch bang is voor een beetje radio­stra­ling zou juist voor invoering van G5 moeten zijn.

dinsdag 3 september 2019

Progress bar - hoe moeilijk kan het zijn?

Een progress bar is een component in een gebruikers interface die de voortgang van een process toont. Een voorbeeldje (afkomstig van Wikipedia) staat hieronder
Het doel van een progress bar is tweeledig:
 1. Tonen dat het programma iets aan het doen is (zodat de gebruiker weet dat het niet is vastgelopen).
 2. Tonen hoever het operatie gevorderd is zodat de gebruiker kan schatten hoe lang het nog ongeveer gaat duren (en eventueel even iets anders kan gaan doen)

Hoe kun je daar nu mee de fout in gaan?

 • Meerdere achtereenvolgende operaties die telkens hun eigen (of dezelfde) progress bar (her-)gebruiken. (Tweede functie onbruikbaar.)
 • De progress bar blijft minuten lang op 0% of 1% staan en schiet dan in enkele seconden naar 100%. (Beide functies onbruikbaar.)
 • De progress bar schiet in enkele seconden naar 99% of 100% en blijft vervolgens minuten lang op die waarde staan. (Beide functies onbruikbaar.)
 • De progress bar maakt zeer af en toe een grote sprong. (Beide functies minder bruikbaar.)
 • De progress bar stapt soms terug naar een lagere waarde. (Tweede functie onbruikbaar.)

In sommige gevallen is het best lastig te bepalen hoe lang een operatie nog zal duren. Dan is het ook lastig om te schatten op welk percentage je bent. Maar veel pro­gram­meurs krijgen het ook bij redelijke voorspelbare processen voor elkaar om een progress bar zo slecht aan te sturen dat één of beide functies niet meer werken.

Microsoft window versies hebben de laatste (ca.) 10 jaar een progres bar die af en toe een animatie van een glansplekje laat zien. Dat helpt voorkomen dat de gebruiker kan denken dat de applicatie is vast­ge­lopen. Maar het biedt geen compensatie voor de tweede functie. Sterker nog, die ani­ma­tie maakt het lastiger voor de gebruiker om kleine veranderingen in de stand waar te nemen. Ook kan ik me voorstellen dat die animatie in een vastgelopen applicatie gewoon blijft werken.

Geachte vakgenoten

Het mooiste is natuurlijk als de gebruikers van je applicatie altijd direct het resultaat krijgen en nooit ergens op moeten wachten. Maar wanneer dat niet kan is een goed werkende progress bar informatief en neemt onzekerheid weg. Dat is nuttig.

Spendeer wat van je tijd om je progress bar goed te laten werken.