woensdag 11 mei 2022

Overstappen van Internet, TV en telefonieprovider

Kort geleden ben ik overgestapt van XS4All naar Freedom; voor Internet, TV en vaste telefonie. Tegelijk ben ik overgestapt van DSL naar glasfiber. Dat overstappen ging verrassend snel; maar niet alles is nu naar wens.

Wat ging er goed?

Het aanvragen was simpel. Je rond de bestelling af door een incassomachtiging te geven. Het aanvraagsysteem leek te weten dat het doorlinken naar het verlenen van de incasso wel eens mis gaat. Dat ging inderdaad mis, maar zo'n anderhalf uur later ontving ik een email met link naar de incasso-verleen pagina. Een minuut na het verlenen van de incassovergunning had ik het contract in mijn email.

Anderhalve dag later ontving ik een email bericht met daarin mijn nieuwe IPv4 en IPv6 nummers. (Vaste IP nummers zijn bij de meeste Internet providers niet mogelijk, maar je hebt het nodig als je thuis een server wilt draaien.) In die brief was de opleverdatum stilletjes met enkele weken vervroegd. En die vroegere opleverdatum hebben ze ook waargemaakt. In slechts vijf (5) dagen na het verlenen van de incassovergunning is de aansluiting ge­rea­li­seerd!

Wat valt er tegen?

Natuurlijk is het even wennen aan een nieuwe user interface voor TV kijken. Maar een lelijke tegenvaller is dat ondertiteling via teletekst pagina 888 niet werkt bij opgenomen pro­gram­ma's of begin gemist kijken. Ik ben daar dieper ingedoken en het lijkt er op dat dit probleem al anderhalf jaar speelt. Mijn gehoor is redelijk, maar niet geweldig. Daarom vind ik het erg prettig om Nederlandstalige programma's te kijken met ondertiteling. Voor mensen met slechter gehoor is dat de enige manier om Nederlandstalige programma's te volgen. In een wereld waarin bouwers van openbare gebouwen verplicht zijn deze goed toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers, is het niet meer dan redelijk dat providers van TV systemen deze goed toegankelijk moeten maken voor slechthorenden.

De on-screen user interface van het tv-ontvanger kastje is trouwens ook echt knudde. Veel te druk (stampvol plaatjes; waardoor te kleine letters en er past zo veel te weinig op het scherm); "it does not pass the wife test". Zo'n user interface moet je laten testen door je a-technische oma, of schoonmoeder; niet door je tech-savvy neefje.

Wat heb ik geprobeerd?

Om het ondertiteling-probleem wat hoger op de prioriteitenlijst te krijgen heb ik een topic gestart op het forum van Freedom. Daar zijn in de loop van een week zeven reacties op gekomen, waar­van - zo te zien - geen enkele afkomstig van een Freedom medewerker.

Zoals in één van de reacties gesuggereerd, heb ik er ook (per email) con­tact opgenomen het de helpdesk en direct gevraagd per welke datum ze dit probleem denken op te lossen. Behalve een bevestiging van ontvangst (en een automatisch verzoek om mijn abonnee gegevens) heb ik daar geen reactie op ontvangen.

Na een week heb ik telefonisch contact gezocht en de medewerker die ik aan de lijn kreeg heeft het door mij gestarte topic even gelezen en mij verteld dat het probleem niet bij Freedom, maar bij Canal Digitaal ligt. Mijn pogingen om uit te leggen dat het Freedom is die voor de TV voor­ziening zaken doet met Canal Digitaal maakten weinig indruk. De enige zinnige optie die de mederwerker mij suggereerde was om via een andere TV provider te gaan kijken. TV bij Freedom kan inderdaad per maand worden opgezegd; dus dat is een reële mo­ge­lijk­heid.

Dat kan en moet beter

Mijn gevoel is dat Freedom zich (te) weinig druk maakt om de kwaliteit van de TV voor­ziening die ze verkopen. In Nederlands recht moet je met je klachten over een product toch echt naar de partij waar je dat gekocht hebt; niet naar de achterliggende fabrikant, importeur, of leverancier, maar bij de Freedom helpdesk is dat kennelijk niet bekend.

Ik roep Freedom op om actief voor de klanten op te komen en ze niet in de kou te laten staan!

Volgende stap

Ik ben nu serieus op zoek naar een provider die dit wel op orde heeft (en ik heb er van­we­ge dit gebrek behoorlijk spijt van dat ik bij XS4All ben vertrokken).

Canal Digitaal

Canal Digitaal moet er gewoon voor zorgen dat bij het afspelen van een opname, of bij programma gemist, de informatiestroom (inclusief teletekst) 100% gelijk is aan die bij live kijken. Het weg­ha­len van de teletekst informatie maakt hun software systemen in­ge­wik­kel­der en bespaart ze misschien 0.2% schijfruimte. Als daardoor 1% van de (potentiele) klanten wegloopt of geen klant wordt/blijft, of klachten indient die kostbare tijd van je help­desk­mede­werkers kosten, dan is dat zakelijk gezien een domme keuze. Maar het is vooral een schandalige benadeling van de slechthorenden onder de klanten.

dinsdag 2 november 2021

Covid-19 bestrijding op de werkvloer

Op dit moment is er in Nederland een heftige discussie gaande of werkgevers straks hun werknemers mogen eisen de coronapas te tonen. De vakbonden zijn fel tegen. De FNV wil dat in de tijdelijke coronawet wordt opgenomen dat het vragen naar test- en vaccina­tie­bewijzen van werknemers door werkgevers strafbaar is.

Ik dacht dat de vakbonden voor veiligheid op de werkvloer stonden

Maar kennelijk gaan sommige doorgeslagen principes verder dan het gezond verstand. In mijn visie is een werkgever verplicht om een veilige werkomgeving te verschaffen. Een werkomgeving waar collega's een levensgevaarlijk virus verspreiden is niet veilig. Een werkgever die geen moeite doet om zulke ziekte verspreiders van de werkvloer te weren schiet tekort in zijn zorgplicht. Nu willen de vakbonden wettelijk vastleggen dat werk­ge­vers onzorgvuldig moeten zijn. Het moet niet veel gekker worden. Ik heb om deze reden mijn lidmaatschap van de FNV opgezegd. Ik wens niet geassocieerd te worden met zo'n destructief standpunt.

Het heeft er wel alle schijn van dat een wetswijziging nodig is om de coronapas voor toegang tot op de werkvloer mogelijk te maken. De nationalisatie van de bank Fortis/ABN AMRO en SNS REAAL is zo ongeveer in een weekend geregeld; dus ik zie niet waarom deze wetswijziging veel langer zou moeten duren. Het zou niet best zijn als hier maanden overeen zouden gaan.

Intussen wil ik enkele van de drogredenen die je hoort tegen vaccineren en controleren van repliek dienen.
Het is dis­cri­mi­na­tieInderdaad. Er zijn grenzen aan het willens en wetens in gevaar brengen van de mensen om je heen. Net zoals het grondrecht op vrije meningsuiting beperkt wordt door wetgeving die haatzaaien verbiedt, gaat het recht op lichamelijke integriteit en vrij verkeer niet zover dat je de gezondheid van anderen in gevaar mag brengen.
De vaccins zijn in haast in­ge­voerd en on­vol­doen­de ge­testEr zijn weinig vaccins zo grondig getest als deze. Reacties worden geregistreerd en geanalyseerd. Dit heeft ook al daadwerkelijk consequenties gehad voor de be­volkings­groepen waarvoor sommige vaccins geschikt worden geacht. Het aanpassen van zulke voorschriften is normaal; het is geen indicatie van onzorgvuldigheid.
De (lange ter­mijn) ri­si­co's van de COVID-19 vaccins zijn on­vol­doen­de be­kendDe lange termijn ervaring is inderdaad beperkt, maar het is volkomen duidelijk dat de risico's van ongevaccineerd besmet raken enorm veel groter zijn dan die van vaccineren. Tevens is overduidelijk dat nagenoeg iedereen die niet gevaccineerd is binnenkort geïnfecteerd zal raken.
Min of meer ge­dwon­gen vaccina­ties en in­ten­sie­ve con­troles zijn nazi prak­tijkenElke vergelijking met de jodenvervolging in WO2 is onzin. Niet vaccineren is een vrije (domme) keuze. Uitsluiting van de werkvloer als consequentie is onvergelijkbaar met de massamoorden van het nazi regime.
Covid-19 is niet ge­vaar­lijker dan griepHet artikel "Comparison of the characteristics, morbidity, and mortality of COVID-19 and seasonal influenza: a nationwide, population-based retrospective cohort study" in The Lancet vergelijkt deze ziektes voor patiënten die in Franse ziekenhuizen terecht kwamen. In die groep is er weinig verschil in mortaliteit tot 40 jaar; daarboven is COVID-19 tot wel driemaal dodelijker (zie Figure 1 in het artikel). Daar komt nog bij dat de COVID-19 vaccins zeer effectief zijn; veel effectiever dan de beste influenza vaccins.
De vaccins wer­ken niet want in de zieken­hui­zen zie je ook ge­vaccineer­de COVID-19 pa­tiën­tenGeen enkel vaccin biedt 100% bescherming. De huidige COVID-19 vaccins verminderen de kans op ziekte en de kans op opname in het ziekenhuis zeer aanzienlijk. Op dit moment is de grote meerderheid van de COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen niet gevaccineerd terwijl het overgrote deel van de bevolking wèl is gevaccineerd. De onge­vaccineer­den komen dus relatief veel vaker in het ziekenhuis terecht. Hoeveel meer bewijs is er nodig?
De vaccins wer­ken niet want ge­vaccineer­den kun­nen ook COVID-19 ver­sprei­denZowel gevaccineerden als ongevaccineerden kunnen COVID-19 verspreiden (zelfs zonder zelf kenmerken van infectie te vertonen). Dat maakt bestrijding van deze pandemie erg lastig. Maar gevaccineerden hebben wel een veel kleinere kans om een infectie te verspreiden. Dat is overigens geen legitimatie voor gevaccineerden om zich onveilig te gedragen.
Ik ben ge­zond en ik heb een goed immuun­systeem; dus ik loop geen ge­vaarVaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medemens (door de kans op doorgeven van een infectie te verminderen en de belasting van de gezondheidszorg te beperken). Je niet laten vaccineren is asociaal. Intensive care bedden worden bezet gehouden door mensen die dachten dat hun immuunsysteem wel opgewassen zou zijn tegen COVID-19.
Ik heb al een COVID-19 infectie doorgemaakt, dus ik ben prima beschermdHet doormaken (en genezen) van een COVID-19 infectie geeft enige bescherming. Maar de vaccins geven een betere en ook langer durende bescherming dan het doormaken van een infectie.
En toch ver­trouw ik deze vaccins nietDan zul je moeten leven met de consequentie dat je niet overal welkom bent.

vrijdag 18 juni 2021

De GGD was niet voorbereid op de Covid-19 pandemie

Begin 2021 ging in Nederland de Covid-19 vaccinatiecampagne van start. De GGDs werkten toen met tijdelijke arbeidskrachten die massa's persoonsgegevens konden kopiëren en mee naar huis nemen. Dat had tot gevolg dat velen de overheid geen persoonlijke, medische data meer toevertrouwen.

Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard

Wat een afgang

Het is niet dat de GGD (alle GGDs samen) geen tijd had om iets degelijks op te zetten. Bij het begin van de pandemie (begin 2020) was al duidelijk dat er waarschijnlijk vaccins zouden komen en dus een grote vaccinatiecampagne. Maar een heel jaar was voor de GGD niet vol­doen­de om hiervoor iets fatsoenlijks op te tuigen.
Maar eigenlijk hadden ze zulke software en databases natuurlijk al veel eerder kunnen (laten) maken. Medici roepen al een eeuw (sinds de uitbraak van de Spaanse griep) dat we voorbereid moeten zijn op de volgende pandemie. Met die kennis moet je als GGD voorbereid zijn voor de volgende grote vaccinatiecampagne.

Hoe voorkomen we herhaling

De GGD was totaal niet voorbereid en hoe dat kon gebeuren moeten we (als deze pandemie voorbij is) grondig uitzoeken en vervolgens zorgen dat we bij de volgende pandemie de software en databases wèl in orde hebben.

Helaas heeft de overheid heeft een erg kort geheugen. De enige manier om herhaling te voorkomen is in een wet vast te leggen dat de GGD software en databases voor de administratie van vaccinatiecampagnes klaar moet hebben liggen. Dat kost geld en dat mag niet bij de eerstvolgende bezuinigingsoperatie eenvoudig geschrapt kunnen worden. Die software zal af en toe aan de nieuwste inzichten aangepast moeten worden. Software onderhouden is een doorlopende taak.

We moeten zorgen dat bij een volgende pandemie de software en databases af zijn.

maandag 15 maart 2021

Vaccinatiepaspoorten

Nu we geleidelijk ingeënt beginnen te raken tegen COVID-19 is er ook sprake van een elektronisch of papieren Corona-paspoort op grond waarvan mensen toegang tot bepaalde ruimtes zullen krijgen. Sommige mensen vinden dit totaal ongepast en in strijd met de (grond-)wet, apartheid, nazi-praktijken, tweestromensamenleving, enz.

Grenzen aan vrijheden

Onze rechten van vrije meningsuiting en vrije verplaatsing zijn niet absoluut. Er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting (smaad is in Nederland verboden en strafbaar, net als verheerlijking van geweld). Zo moeten er ook grenzen zijn aan de vrijheid om anderen bloot te stellen aan risico van besmetting met een gevaarlijke ziekte.

Het is aan de regering om die grenzen te bepalen en in wetten vast te leggen. Het is niet makkelijk om een acceptabel compromis te vinden tussen het recht van vrije ver­plaat­sing en het belang van de volksgezondheid.

Dat minister De Jonge beweert dat een coronapaspoort niet leidt tot een twee­stromen­samen­leving is natuurlijk onzin. Zulke beweringen doen zijn geloofwaardigheid geen goed. Mensen die weigeren zich te laten vaccineren zullen nog met beperkingen moeten leven. Zonder recente negatieve test mogen zij bijvoorbeeld niet naar een festival omdat ze dan de gezondheid van anderen in gevaar kunnen brengen. Sommige landen kom je zonder vaccinaties ook niet in.

Vaccinatiepaspoort

Een vaccinatiepaspoort is een middel dat aangeeft dat de drager (zeer waarschijnlijk) geen bron van besmetting is. Bescherming door vaccinatie is niet 100%. Resultaten van een Coronatest zijn ook niet 100% zeker en genezing na eerdere infectie geeft zeker geen 100% garantie. Het blijft dus statistiek. Maar dat is geen reden om te doen of het allemaal geen betekenis heeft.

Met een elektronisch bewijs is het mogelijk te bewijzen dat je (zeer waarschijnlijk) geen bron van besmetting bent, zonder te onthullen hoe dat komt. Het is zelfs mogelijk om (na uitgifte) de geldigheidsduur aan te passen als het wetenschappelijk inzicht over de werkingsduur van een vaccin verandert.

Om zo'n elektronisch bewijs te verifiëren is een computer nodig. Het verifiëren van zo'n bewijs gaat door het uitwisselen van enkele QR codes, of met NFC. Het aardige van zo'n bewijs is dat verifiërende partij tegelijk aan de bezoeker bewijst op welke grond het bewijs van niet besmettelijk zijn wordt gevraagd. Hiermee wordt voorkomen dat iedereen straks iedereen kan gaan controleren.

Ik weet dat diverse bedrijven een systeem voor elektronische vaccinatiebewijzen op de plank hebben liggen. Helaas weigeren de betrokken ministeries daarnaar te kijken. Kennelijk willen ze ook dat wiel opnieuw uitvinden. Ik hoop dat die ministeries tijdig tot inkeer komen, want anders gaat dit niet tijdig lukken.

Zo'n elektronisch bewijs zal altijd samen met een ID getoond moeten worden en daarbij blijft het probleem dat de meeste mensen de echtheid van een ID niet goed kunnen controleren en zullen de meeste mensen het niet altijd opmerken als iemand een ID toont van iemand die sprekend op ze lijkt. Beveiliging is nooit absoluut. Maar het tonen van een ID van een ander is natuurlijk wel strafbaar.

zaterdag 3 oktober 2020

Verplichte vaccinaties voor zorgpersoneel

Veel mensen denken dat influenza (griep) een onschuldige ziekte is. Maar dat is niet terecht. Er sterven in Nederland duizenden mensen per jaar aan (complicaties na) influenza. Veel meer dan door verkeersongelukken en dat vinden we wel een probleem.

Veel zorgpersoneel laat zich niet inenten tegen veel voorkomende ziektes zoals influ­en­za. Terwijl juist zij in aanraking komen met patiënten voor wie zo'n infectie fataal kan zijn. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een rapport laten schrijven waarin de mogelijkheden om hier verandering in aan te brengen worden onderzocht: Verplichting griepvaccinatie bij zorgwerkers wenselijk en mogelijk? Een probleem is dat het in de EU juridisch niet mogelijk is zorgpersoneel middels een arbeidsovereenkomst te dwingen zich te laten vaccineren, tenzij die mogelijkheid in nationale wetgeving is vastgelegd. Nederland heeft momenteel niet zulke wetgeving.

Hoe kan het dat zorgpersoneel zich weinig gelegen laat aan de veiligheid van hun patiënten?

Die vraag wordt in het eerdergenoemde rapport niet direct gesteld en ook niet echt beantwoord. Het lijkt mij een evidente schending van de eed van Hyppocrates die alle medici hebben afgelegd. De Nederlandse artseneed van de KNMG en VSNU is hiervan afgeleid en die eed laat geen twijfel dat het belang van de patiënt voorop staat. Maar veel zorgpersoneel stelt het belang van de patiënten duidelijk niet voorop als het gaat om infectiegevaar dat eenvoudig te verminderen is.

Een argument dat zorgpersoneel gebruikt om zich niet te laten vaccineren tegen influ­en­za is dat de patiënten net zo goed door andere patiënten en bezoekers besmet kunnen worden. Dat is wel een vreselijk zwak argument. Een patiënt heeft meestal geen echte keuze voor wat betreft zijn of haar zorgpersoneel, maar zou bezoekers en andere patiën­ten wel op redelijke (veilige) afstand kunnen houden. Zorgpersoneel wil ook geen mar­kering op hun personeelsbadge waaraan te zien is of ze gevaccineerd zijn, en ook geen plicht om mondkapjes te dragen als ze ongevaccineerd in de buurt van patiënten komen. Kennelijk hebben ze geen zin in lastige discussies met patiënten die daar wat van vinden.

Ik kan het niet begrijpen. Waarom brengen mensen met een (para-)medische opleiding de veiligheid van hun patiënten willens en wetens in vermijdbaar gevaar? Een zorg­in­stel­ling zou zulke mensen moeten weren, of in elk geval uit de buurt van kwetsbare patiën­ten moeten houden, maar zonder wetgeving mag dat in Nederland niet.

Moet er dan toch wetgeving komen?

Ik denk het wel. Zonder enige dwang vertikt men het kennelijk om eenvoudige keuzes te maken. In Canadese deelstaat British Columbia ging, na invoering van een dergelijke wet, de vaccinatiegraad van het zieken­huis­per­so­neel van 40% naar 95%.

Tot die tijd stel ik voor dat we zorgpersoneel dat zich wèl heeft laten vaccineren een badge, of button geven waarop staat dat ze zich wèl tegen influenza hebben laten vaccineren. Dat zal de discussies wel aanwakkeren...

COVID-19 vaccinaties?

Op dit moment is er nog geen goedgekeurd vaccin tegen COVID-19. Het ziet er naar uit dat er binnenkort diverse vaccins beschikbaar komen. Maar die vaccins zullen - zeker in het begin - minder vertrouwd worden dan de huidige in­flu­en­za vaccins. Ik denk niet dat we iemand kunnen dwingen om zich te laten vaccineren met een vaccin waar nog weinig ervaring mee is en met onbekende lange termijn effecten.

Hoeveel ervaring is daarvoor nodig? Ik denk vijf tot tien jaar. Dat is best lang. Gedurende die tijd zal voor on­ge­vacci­neerd zorg­per­so­neel een mondkapjesplicht nodig zijn.

zondag 5 april 2020

Corona spuwers en hoesters verplicht testen?

Er zijn helaas mensen die zich verachtelijk smerig gedragen door anderen te bespuwen of expres in hun richting te hoesten. De COVID-19 crisis geeft deze vuilspuiters nog wat engere munitie en dat gebruiken ze. Mijn medeleven gaat uit naar hun slachtoffers; politie­mensen, winkelpersoneel, buschauffeurs en al die anderen die mishandeld worden terwijl ze gewoon hun werk doen en ons leven veiliger maken. Nu wil justitie de daders een verplichte COVID-19 test laten ondergaan.

Dat is de omgekeerde wereld

Er is - op dit moment - onvoldoende capaciteit om alle mensen waarvoor dat zinnig is te testen. Met deze regeling zou je dus voorrang op een COVID-19 test kunnen krijgen door iemand te mishandelen en te bedreigen met zwaar letsel. Dat zou ten koste gaan van de mensen waarvoor zo'n test harder nodig is. Zo vergroot de door justitie beoogde regeling de problemen van de COVID-19 crisis.

De meeste daders weten niet of ze COVID-19 hebben. De straffen voor deze daders zouden niet afhankelijk moeten zijn van iets wat ze niet wisten. Het heeft ook geen invloed op de dreiging die de slachtoffers voelen op het moment van de mis­han­deling en vernedering. De daders kunnen prima veroordeeld worden op grond van de mis­han­deling en de dreiging die uitgaat van hun daad. Voor de slachtoffers zou de uitslag van zo'n test wel nuttig kunnen zijn. Maar het hoeft geen invloed op de strafmaat te hebben.

Als een dader op het moment van de mishandeling wist dat hij/zij met COVID-19 geïnfecteerd was, dan zijn extra zware straffen gepast.

Hebben we nieuwe wetgeving nodig?

Er is al iemand (middels snelrecht) veroordeeld tot 6 maanden cel. Dat is niet gering. Als de huidige wetgeving het niet mogelijk maakt voor de slachtoffers om een test van de dader te vorderen, dan zou daar wel iets aan gedaan mogen worden.

dinsdag 22 oktober 2019

Slimme elektriciteitstarieven

Het grootste probleem van leveranciers van elektrische energie is dat ze exact de juiste hoeveelheid moeten leveren op het moment dat de klanten erom vragen. Deze leveranciers kunnen niet zeggen "dat hebben we even niet in voorraad, kom over een uur terug; dan hebben we weer nieuwe", en "mag het een paar kWatt meer zijn?" kan ook niet. Elektrische energie opslaan is lastig. Mede door nieuwe, lastig te voorspellen, bronnen van elektrische energie (windturbines en zonnepanelen) worden deze problemen steeds groter.

Hoe breng je vraag en aanbod exact in evenwicht?

Dat gebeurt nu op verschillende manieren voor verschillende tijdschalen:
TijdschaalMechanismeBeperkingen, nadelen
SecondenVliegwielwerking van de generatoren en schommelingen van de geleverde spanningMaximaal toegestane frequentie- en spannings­variatie is enkele procenten
MinutenReservecapaciteit stand-by houden, snel in- en uitschakelbare generatoren (bijvoorbeeld gasturbines)Standby stoom­ge­ne­ra­to­ren ge­brui­ken veel energie; gas­turbines zijn erg duur in gebruik
UrenMet de tijd variërende tarieven om af­ne­mers aan te moedigen minder energie te gebruiken in de piekuren en meer in de dalurenHet huidige tariefsysteem (voor huishoudens) is erg star

Het tariefsysteem voor huishoudens is dom en star

In Nederland geldt voor huishoudens een piektarief en een daltarief. (Sommige huis­hou­dens hebben zelfs maar één tarief; dat is dan het piektarief, maar ze betalen wel wat minder vastrecht.) De tijdstippen waarop het ene of het andere tarief geldt liggen maanden (soms wel een jaar) tevoren vast. Dat is lekker simpel, maar met zulke tarieven kunnen particuliere huishoudens niet helpen bij het stabiel houden van het elek­tri­ci­teits­net. Onze huidige slimme meters zijn helemaal niet slim. Het enige voordeel dat ze hebben (boven domme meters) is dat ze op afstand uitgelezen kunnen worden en af­zonderlijke tellerstanden bijhouden voor (met zonne­panelen opgewekte) terug­ge­le­ver­de energie.

Slimme huishoudelijke apparaten

Het is niet voor alle huishoudelijke apparatuur zinnig deze zo slim te maken dat ze hun energieverbruik gecoördineerd met het elektriciteitsbedrijf kunnen uitstellen. Fornuizen, waterkokers, koffiezetters, computers, TVs, verlichting, enz., komen eigenlijk niet in aan­merking, want op het moment dat we die zaken willen gebruiken, willen we meestal zo snel mogelijk resultaat. Maar voor (vaat-)wasmachines geldt dat niet. Meestal kunnen we wel een half uurtje extra wachten op het resultaat zonder dat dit een probleem is. Ook het opladen van elektrische auto's en fietsen mag (meestal) wel een uurtje later gereed zijn. Uiteraard moeten die apparaten een instelling hebben voor het geval de eigenaar haast heeft (en dan toch zo snel mogelijk werken).

Maar huishoudelijke apparaten kunnen alleen meewerken als ze continu op de hoogte zijn van de toestand van het elektriciteitsnetwerk (en natuurlijk moet het tarief mee variëren zodat er ook een financiële aanmoediging is). Er zal dus een communicatie-pad nodig zijn van de leverancier van elektrische energie naar die apparaten. Op dit moment is daar geen voorziening voor. Maar die is zeker wel te maken. Bijvoorbeeld een data signaal via de kabels van het lichtnet, GSM broadcast, Internet, enz..

Een echt grote klapper is te maken met de oplaadinrichting van elektrische auto's. Dat gaat om best veel energie en een slimme inrichting zou op piekmomenten energie kunnen terugleveren. Zo'n oplaad­inrichting moet je kunnen vertellen dat de accu's van de auto ontladen mogen worden (tot bijvoorbeeld tot 50%). Dan kan die oplaad­inrichting tijdens uren dat elektrische energie duur is gaan terugverkopen en tijdens uren dat het goedkoop is weer opladen. Zo verdient je oplaadinrichting (in samenwerking met je elektrische auto) geld voor je op uren dat je er toch niet mee rijdt. Doordat er altijd een (door jou ingestelde) minimum hoeveelheid energie in de auto accu's zit hoef je niet bang te zijn dat je stil komt te staan tijdens een onverwacht ritje naar de supermarkt of het ziekenhuis. Uiteraard moeten zowel je elektrische auto als de oplaadinrichting hiervoor geschikt zijn.

Wat hebben we nodig voor zo'n slim elektriciteitsnetwerk?

  • Een slim elektriciteitsnetwerk waarin de tarieven voor huishoudens af­han­ke­lijk van de actuele vraag- en aanbodsituatie variëren.
  • Huishoudelijke apparaten en auto-opladers die hun verbruik kunnen aan­pas­sen om in te spelen op het variërende tarief.
  • Een (inter-)nationale afspraak over de wijze waarop het elektriciteitsbedrijf de actuële tarieven communiceert.
  • Elektriciteitsmeters die verbruikte en teruggeleverde energie registreren in meer dan twee tarieven.