donderdag 10 januari 2013

Waarschuwingen voor wegpiraten?

Radio West gebruikt RDS om verkeersdeelnemers te waarschuwen voor flitsers (camerasystemen die snelheidsovertreders automatisch registreren). Ik denk dat ze daar de maatschappij geen dienst mee bewijzen.

RDS lezen tijdens het rijden is gevaarlijk

RDS is een systeem dat teksten van maximaal 8 tekens op het scherm van de (auto-)radio toont. Het verzenden van de lokaties van de flitsers wordt afgewisseld met andere berichten; elke paar seconden verschijnt een nieuwe tekst. Een autobestuurder die wil weten of er flitsers langs zijn of haar route staan zal dus elke paar seconden naar het schermpje van de radio moeten kijken. Dat lijkt me, kwa gevaarzetting, ongeveer even onwenselijk als telefoneren tijdens het rijden.

Grote verschillen in snelheid maken het verkeer gevaarlijk

De bestuurder die zich aan de maximumsnelheid houdt heeft niets te vrezen van snelheidscontroles. Elke km/u verschil van de snelheid met de rest van het verkeer verhoogt het ongevalsrisico aanmerkelijk.

Waarom doet radio West dit?

Ze vermoeden dat ze hun luisteraars er een plezier mee doen.

Wie betaald bepaalt?

Omroep West (waar Radio West onder valt) heeft een jaarlijks budget van ongeveer € 14 miljoen. Daarvan is bijna € 11 miljoen subsidie. (Zie het jaarverslag van Omroep West.) Ik vind het vreemd dat de Provincie Zuid-Holland en de andere subsidieverstrekkers geld betalen dat ingezet wordt op een manier die de verkeersveiligheid schaadt. Kennelijk vinden de subsidieverstrekkers dat ze zich niet moeten bemoeien met de uitzendingen, maar het zou ook kunnen dat ze niet beseffen dat de subsidie ook hiervoor wordt gebruikt.

Radio West is niet de enige

Er zijn veel omroepen die mondeling, of per RDS de plaatsen van flitsers doorgeven. In het voorgaande heb ik Radio West gebruikt als voorbeeld. Mijn kritiek betreft net zo goed de andere omroepen die deze informatie mondeling, of via RDS uitzenden.