vrijdag 3 januari 2014

Medische tarieven en ziektekostenverzekeringen

NRC publiceerde op 30 december 2013 een interessant artikel: Onderzoek NRC: prijsverschillen tussen ziekenhuizen extreem groot. Het gaat in dit artikel over de zogenaamde passantentarieven. Passantentarieven worden in rekening gebracht aan patiënten die niet verzekerd zijn. Dat betreft sommige buitenlanders, onverzekerde Nederlanders en Nederlanders wiens zorgverzekering geen contract heeft het dit ziekenhuis. Met de huidige concurrentieslag tussen ziektekostenverzekeraars zijn steeds meer verzekerden aangewezen op een beperkt aantal ziekenhuizen waarmee hun verzekeraar afspraken heeft gemaakt. Daardoor neemt de kans toe dat een verzekerde die even niet oplet terecht komt in een ziekenhuis waarmee zijn verzekeraar geen contract heeft. Zo'n verzekerde moet dan uit eigen zak het passantentarief voorschieten en hopen dat ie nog iets terugkrijgt van zijn verzekeraar.

In het gerefereerde artikel verklaart bestuursvoorzitter Joop Hendriks van Bronovo (een groep ziekenhuizen in de regio Den Haag) dat de passantentarieven geen relatie hebben met de interne kostprijzen. Het staat er echt! Lees maar na! Je gelooft je ogen niet...

Om het allemaal nog wat ondoorzichtiger te maken houden de meeste ziekenhuizen deze prijslijsten geheim. Een patiënt kan wel informeren naar de prijs van een bepaalde behandeling, maar een overzicht van de prijzen van veel voorkomende behandelingen is meestal geheim (omdat dit concurrentiegevoelige informatie is). Dat krijg je als je ziekenhuizen de commerciële richting uitduwt. Het gevolg van deze opzettelijke verwarring is dat de prijzen voor dezelfde behandeling in het ene ziekenhuis 7x hoger kunnen zijn dan in een ander ziekenhuis.

Er zijn ook ziekenhuizen waar het passantentarief min of meer gebaseerd is op de tarieven die zijn afgesproken met de verzekeraars. Dat tarief zou gerelateerd moeten zijn aan de werkelijke kosten. Openheid van zaken geven kan dus wel.

Van prijzen hoor je geen geheim te maken

Gewone middenstanders hebben een wettelijke plicht de prijzen van de artikelen duidelijk aan te geven. Dat gaat zo ver dat een klant die aan de kassa een hogere prijs ziet verschijnen dan hij redelijkerwijs kon verwachten het recht heeft het artikel te kopen voor de prijs die hij verwachtte. Winkeliers die de kassaprijs boven de prijs op de schappen laten gelden overtreden de wet.

De ziektekostenverzekeraars in Nederland zijn tegenwoordig zeer duidelijk in hun prijzen. Vergelijken op de details van de vergoedingen is wat lastiger. Maar vlug even nakijken welke verzekeraar contracten heeft met de ziekenhuizen in de buurt is nauwelijks te doen... Daarvoor moet iemand op het web maar eens een kaart van Nederland maken waarop je snel kunt zien met welke verzekeraars elk ziekenhuis een contract heeft.

NRC heeft een link naar een tarievenoverzicht van Pim van den Dool in het artikel overgenomen. Dat overzicht geeft voor acht behandelingen en ruim 30 ziekenhuizen de tarieven (en daaronder ter vergelijking de maximale vergoedingen van twee ziektekosten-verzekeraars). Hopelijk vindt dit initiatief navolging. Natuurlijk gaat het niet alleen om de prijs; het gaat ook om de kwaliteit van de zorg en de lengte van eventuele wachtlijsten. Ook die informatie moet openbaar.

Openheid moet. Alleen dan kunnen we de aangeboden zorg vergelijken en op grond daarvan een ziekenhuis kiezen.