maandag 15 maart 2021

Vaccinatiepaspoorten

Nu we geleidelijk ingeënt beginnen te raken tegen COVID-19 is er ook sprake van een elektronisch of papieren Corona-paspoort op grond waarvan mensen toegang tot bepaalde ruimtes zullen krijgen. Sommige mensen vinden dit totaal ongepast en in strijd met de (grond-)wet, apartheid, nazi-praktijken, tweestromensamenleving, enz.

Grenzen aan vrijheden

Onze rechten van vrije meningsuiting en vrije verplaatsing zijn niet absoluut. Er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting (smaad is in Nederland verboden en strafbaar, net als verheerlijking van geweld). Zo moeten er ook grenzen zijn aan de vrijheid om anderen bloot te stellen aan risico van besmetting met een gevaarlijke ziekte.

Het is aan de regering om die grenzen te bepalen en in wetten vast te leggen. Het is niet makkelijk om een acceptabel compromis te vinden tussen het recht van vrije ver­plaat­sing en het belang van de volksgezondheid.

Dat minister De Jonge beweert dat een coronapaspoort niet leidt tot een twee­stromen­samen­leving is natuurlijk onzin. Zulke beweringen doen zijn geloofwaardigheid geen goed. Mensen die weigeren zich te laten vaccineren zullen nog met beperkingen moeten leven. Zonder recente negatieve test mogen zij bijvoorbeeld niet naar een festival omdat ze dan de gezondheid van anderen in gevaar kunnen brengen. Sommige landen kom je zonder vaccinaties ook niet in.

Vaccinatiepaspoort

Een vaccinatiepaspoort is een middel dat aangeeft dat de drager (zeer waarschijnlijk) geen bron van besmetting is. Bescherming door vaccinatie is niet 100%. Resultaten van een Coronatest zijn ook niet 100% zeker en genezing na eerdere infectie geeft zeker geen 100% garantie. Het blijft dus statistiek. Maar dat is geen reden om te doen of het allemaal geen betekenis heeft.

Met een elektronisch bewijs is het mogelijk te bewijzen dat je (zeer waarschijnlijk) geen bron van besmetting bent, zonder te onthullen hoe dat komt. Het is zelfs mogelijk om (na uitgifte) de geldigheidsduur aan te passen als het wetenschappelijk inzicht over de werkingsduur van een vaccin verandert.

Om zo'n elektronisch bewijs te verifiëren is een computer nodig. Het verifiëren van zo'n bewijs gaat door het uitwisselen van enkele QR codes, of met NFC. Het aardige van zo'n bewijs is dat verifiërende partij tegelijk aan de bezoeker bewijst op welke grond het bewijs van niet besmettelijk zijn wordt gevraagd. Hiermee wordt voorkomen dat iedereen straks iedereen kan gaan controleren.

Ik weet dat diverse bedrijven een systeem voor elektronische vaccinatiebewijzen op de plank hebben liggen. Helaas weigeren de betrokken ministeries daarnaar te kijken. Kennelijk willen ze ook dat wiel opnieuw uitvinden. Ik hoop dat die ministeries tijdig tot inkeer komen, want anders gaat dit niet tijdig lukken.

Zo'n elektronisch bewijs zal altijd samen met een ID getoond moeten worden en daarbij blijft het probleem dat de meeste mensen de echtheid van een ID niet goed kunnen controleren en zullen de meeste mensen het niet altijd opmerken als iemand een ID toont van iemand die sprekend op ze lijkt. Beveiliging is nooit absoluut. Maar het tonen van een ID van een ander is natuurlijk wel strafbaar.