vrijdag 26 juli 2013

Overlast door roken

Zoals het vroeger normaal was dat je je auto gratis voor je eigen deur kon parkeren is het in Nederland normaal dat je overal op straat mag roken. Tabaksrook is (ook bij passief roken) bewezen kankerverwekkend. Rokers schijnen het daarnaast hun recht te vinden de as en peuken op straat te gooien.

Van de wal in de sloot

In de horeca is roken inmiddels flink teruggedrongen. Behalve dan op de terrassen. Daar is tegenwoordig niet meer aan de rook te ontsnappen. 's-Zomers een terrasje pakken is voor de niet-roker een groot probleem. Ook het passeren van de ingang van grote kantoren, ziekenhuizen, scholen en universiteiten is vaak niet mogelijk zonder door een rookgordijn te lopen.

Gevaren

Wie nu nog twijfelt aan de gevaren van tabaksrook heeft kennelijk een reality distortion field dat dit soort onwelgevallige informatie extreem goed buiten houdt. Tabaksrook zit, net als asbest, benzeen, formaldehyde in IARC klasse 1; stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn. Dat geldt ook voor passief roken. Met asbest zijn we tegenwoordig belachelijk voorzichtig. Dat was vroeger wel anders. De verhalen over sneeuwballengevechten met asbest zijn talrijk. De betrokkenen moeten daarbij enorme hoeveelheden asbestvezels hebben ingeademd. Tegenwoordig maken bedrijven grote kosten om asbest te verwijderen op een manier dat niemand aan de vezels kan worden blootgesteld.

Hoe kunnen we de niet-rokers beschermen?

  • De beheerders van grotere gebouwen zouden hun niet-rokende bezoekers tegen rook moeten beschermen door rook-plekken te maken op plaatsen waar niet-rokers niets te zoeken hebben. Daarbij moet de rook niet alsnog door de wind verplaatst kunnen worden naar plekken waar anderen er last van hebben.
  • Bestaande rookverboden moeten beter afgedwongen worden. Doordat het rookverbod op de stations niet serieus wordt afgedwongen (met bekeuringen) wordt dit verbod massaal overtreden. Wie dit niet gelooft moet maar eens op een station peuken gaan tellen buiten de officiële rookzones.
  • Roken op straat zou verboden moeten worden (zoals in New York City).

Waarom gebeurt er te weinig?

Ondanks de bewezen gevaren vinden veel instanties die de rookoverlast zouden kunnen verminderen dat kennelijk niet hun taak. Dat zouden we kunnen veranderen door dit in een wet of APV te regelen. In een wet kan geregeld worden dat elk bedrijf of instantie haar bezoekers of klanten op en rond haar terrein adekwaat moet beschermen tegen tabaksrook. Dus niet slechts (zoals nu) alleen in de binnenruimtes). Misschien zelfs met een mogelijkheid tot het eisen van een schadevergoeding voor bezoekers die door tabaksrook hebben moeten lopen. Het ministerie van VWS heeft de laatste jaren bijzonder weinig daadkracht getoond tegen overlast door tabaksrook. Van die kant is op dit gebied weinig te verwachten. Maar elke gemeente kan in de openbare ruimte zelf zaken regelen in haar APV.

Er is wetgeving die het vervuilen van de openbare ruimte verbiedt. Helaas wordt ook die wetgeving niet toegepast tegen rokers die hun as en peuken op straat gooien. En kennelijk geldt deze wetgeving niet voor het vervuilen van de lucht met kankerverwekkende stoffen.