woensdag 7 november 2012

Ziektekostenverzekering en inkomstennivellering

In de formatieonderhandelingen voor het kabinet Rutte 2 heeft de PvdA een vermindering van de verschillen van besteedbaar inkomen bedongen en dit wil men realiseren door de premies voor de verplichte ziektekostenverzekering sterk inkomensafhankelijk te maken.

Als de huidige plannen doorgaan zal de ziektekostenpremie voor mensen met hogere inkomens een veelvoud van de werkelijke kosten van deze verzekering gaan bedragen.

Dat lijkt mij een onhoudbare situatie.

In Nederland is het verplicht een ziektekostenverzekering te hebben. Maar met toeslagen op verplichte verzekeringen wordt het lastiger de verzekeringsplicht af te dwingen. Ook kunnen verzekeringsmaatschappijen in andere EU landen proberen polissen te verkopen aan Nederlanders waarbij die inkomensafhankelijke premie of toeslag wordt omzeild. Natuurlijk probeert men dat met wetgeving te blokkeren, of de toeslag ook van toepassing te verklaren op buitenlandse polissen. Ik vermoed dat de EU verdragen en regels dat een onredelijke beperking van het EU verkeer van diensten vinden. In elk geval kan het jaren duren voordat het tot op de juridische bodem is uitgevochten.

Hoe moet het wel?

Voor het verkleinen van verschillen in besteedbaar inkomen is een progressief belastingtarief het geëigende middel. Elke andere aanpak maakt de zaak onnodig ingewikkeld en onoverzichtelijk.

De VVD aanhang en eerste kamer fractie zijn falikant tegen deze inkomstennivellering. Daardoor is de kans dat het plan doorgaat heel klein. Ik vind de inkomstenverschillen in ons land nogal groot. Maar voor het verminderen daarvan moet je wel de juiste weg bewandelen.

Aanvulling 9 november 2012

In nieuw kabinetsoverleg lijkt men nu toch te kiezen voor inkomensnivellering door aanpassingen van de inkomstenbelastingen: Omstreden plan zorgpremie is van tafel. Hopelijk gaat het gezond verstand alsnog zegevieren.