maandag 28 november 2016

Hackvoorstel - Wetsvoorstel computercriminaliteit III

De (aanstaande) wet Computercriminaliteit III geeft de politie de bevoegdheid in te breken op computers en smart-phones van verdachte personen en instanties. Ik verwacht dat deze wet zeer diverse gevolgen zal hebben.
  • De overheid zal kwetsbaarheden in computersystemen onder de pet houden zodat ze niet (of veel later; nadat ze op een andere manier in de publiciteit gekomen zijn) gerepareerd worden. Alle gebruikers van computers en smart-phones worden benadeeld door vermijdbare onveiligheid van hun apparaten.
  • Bewijsmateriaal afkomstig van computers of smart-phones zal voor de rechter weinig gewicht hebben omdat het niet goed mogelijk is te bewijzen dat de overheid niet heeft ingebroken en het bewijsmateriaal niet bij die gelegenheid heeft geplaatst, of (al of niet per ongeluk) gemodificeerd.
  • Burgers zullen minder geneigd zijn hun informatie op computers en smart-phones op te slaan en/of daarvan deugdelijke backups te maken.
Eigenlijk is er voor de overheid alleen een voordeel in de opsporingsfase; Ik denk niet dat dit voordeel opweegt tegen de nadelen bij een eventuele procesgang.